Partnerzy

Anglia

Wałki rastrowe ceramiczne

Wałki rastrowe chromowe

Dyspensery farbowe

Francja

Maszyny drukujące Codimag

Środki czyszczące

Niemcy

Taśmy dwustronnie klejące do montażu płyt fotopolimerowych

Systemy inspeckji, podglądu oraz prowadzenia wstęgi

Dania

Systemy komór węglowych i obiegu farby

Szwecja

Listwy raklowe stalowe i tworzywowe

Szwajcaria

Systemy wiskozometryczne

Stany Zjednoczone

Listwy raklowe listwy tworzywowe

Węgry

Urządzenia do nakładania płyt fotopolimerowych na wałki i tuleje drukowe