Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Ekologia w GRAWIE

WYBIERAJ ŚWIADOMIE

W TROSCE O ŚRODOWISKO I ZDROWIE PRACOWNIKÓW

W dzisiejszych czasach nie trzeba już nikogo przekonywać jak poważna jest sytuacja związana z globalnym ociepleniem i jego konsekwencjami dla całego ekosystemu. Zmiany, które mogą temu zapobiec warto zacząć od siebie i swojego miejsca w pracy, podejmując świadome, przemyślane decyzje zakupowe. GRAW oferuje produkty nie tylko bezpieczne dla środowiska i zdrowia człowieka, ale także pozwalające na długoterminowe oszczędności dla Twojej firmy. Ekologia i ekonomia mogą iść w parze!

Zapraszamy do zapoznania się ofertą produktów i rozwiązań GRAW, dzięki którym Twoja firma stanie się bardziej ekologiczna, zadba o bezpieczeństwo pracowników a przy okazji zaoszczędzi wydatki.

MAINTENANCE

PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA I PORTFELA

Z jednej strony wysokie wymagania jakościowe klientów, z drugiej liczne obostrzenia i wymogi związane z ochroną środowiska, to wszystko spędza sen z powiek współczesnym drukarzom. Przy dzisiejszych standardach jakościowych stawianych produktom poligraficznym nie trzeba już przekonywać drukarń jak ogromny wpływ na to mają czystość wałków rastrowych, płyt fotopolimerowych oraz innych elementów stacji drukowej. Przekonujemy, że pogodzenie tych aspektów i utrzymanie w czystości wszystkich materiałów poligraficznych, w połączeniu z dbałością o planetę jest możliwe.

CZYSZCZENIE LASEROWE 

Laser jest najbardziej przyjaznym dla środowiska, dostępnym na rynku systemem czyszczącym. Nie wymaga wykorzystania środków chemicznych ani wody. Nie pozostawia żadnych odpadów chemicznych, a jedynie niewielką ilość pyłu, która jest pochłaniana przez wbudowane filtry węglowe. Ponadto urządzenie jest energooszczędne (zasilanie 230 V).

Firma GRAW stała się posiadaczem najnowocześniejszego sprzętu do czyszczenia laserowego w kraju. W połączeniu z naszym wieloletnim doświadczeniem zapewniamy polskiej branży poligraficznej usługę czyszczenia na najwyższym poziomie. Nowy laser zapewni skuteczne czyszczenie bardzo wysokich liniatur w jeszcze krótszym czasie, zmniejszając przestoje i zwiększając wydajność produkcji naszych klientów.

Proces czyszczenia polega na wykorzystaniu zjawiska ablacji. Promień lasera dostarcza do każdego kałamarzyka precyzyjnie odmierzoną ilość energii. W efekcie skutecznie usuwa zalegające resztki różnych rodzajów farb, klejów, lakierów czy silikonów, przywracając pierwotną pojemność kałamarzyków siatki rastrowej.

Czyszczenie laserowe jest bezdotykowe, nie wymaga użycia substancji ściernych, czy chemicznych, a regulowane parametry pracy lasera umożliwiają optymalizację procesu.  Oferowane przez GRAW czyszczenie laserowe jest całkowicie bezpieczne dla wałków i tulei rastrowych i nie powoduje żadnych zmian właściwości fizycznych powierzchni ceramicznej.

Kliknij by dowiedzieć się więcej >>

MYCIE W MYJKACH = CZYSTA OSZCZĘDNOŚĆ

Oferowane przez Graw urządzenia myjące francuskiego producenta Recyl dzięki myciu w obiegu zamkniętym zużywają niewielkie ilości środków chemicznych oraz wody. To ekonomiczne rozwiązanie nie tylko przyczynia się do zmniejszenia wydatków na kosztowne płyny myjące, ale także ogranicza bezpośredni kontakt operatora z substancjami chemicznymi w nich zawartymi. Dostępne są urządzenia myjące wykorzystujące różne technologie w zależności od przeznaczenia. Są to myjki ultradźwiękowe lub wysokociśnieniowe do wałków rastrowych i części maszyn oraz maszyny do czyszczenia płyt fotopolimerowych, czy tulei drukowych.

Kliknij by zapoznać się z ofertą myjek >>

ŚRODKI CHEMICZNE RECYL

BEZPIECZNE DLA CZŁOWIEKA

Wysoka świadomość ekologiczna, potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom drukarni, oraz zapobieganie wypadkom na hali produkcyjnej przyczyniły się na świecie do gwałtownego upadku stosowania rozcieńczalnika, jako podstawowego środka czyszczącego w drukarni. W Polsce dopiero od niedawna drukarze na własnej skórze przekonują się, że wysokojakościowa, odpowiednio dobrana chemia nie jest mniej skuteczna, a jednocześnie przynosi wiele dodatkowych korzyści, nie tylko dla drukarni, ale także dla ich własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

Substancje zawarte w chemii myjącej francuskiego producenta Recyl spełnia wszystkie obowiązujące wymogi rozporządzenia REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, mające na celu ochronę ludzkiego zdrowia oraz środowiska naturalnego przed ryzykiem zanieczyszczenia przez środki chemiczne. Rozporządzenie to oznaczało liczne zmiany i wiele pracy dla całej branży przed 2013 r. Finalnie żaden z surowców zastosowanych w produktach chemicznych firmy nie zawiera Substancji Wzbudzających Szczególnie Duże Obawy (SVHC), substancji zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR), środków chemicznych trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji i toksycznych (PBT), a także bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB).

ŚRODKI CHEMICZNE RECYL

BEZPIECZNE DLA ŚRODOWISKA

Gdy mówimy o świadomości znaczenia ochrony środowiska, to stosowanie się do obowiązujących przepisów stanowi zaledwie środek do celu, a nie sam cel firmy Recyl: wszystkie substancje obecne w płynnych środkach czyszczących Recyl można określić – zgodnie z kryterium OECD 301 – jako łatwo biodegradowalne.

Co więcej, żaden z produktów firmy Recyl nie może zawierać substancji toksycznych lub bardzo toksycznych dla środowiska. Substancje występujące w produktach tej firmy nie wykazują żadnego czynnika biokoncentracji, zgodnie z systemem klasyfikacji CLP-GHS regulującym sposób etykietowania produktów, który pozwala na identyfikację niebezpiecznych chemikaliów i informuje użytkowników o powodowanych przez nie zagrożeniach. Również bardzo duża część produktów Recyl nie zawiera lotnych związków organicznych (VOC) w rozumieniu Dyrektywy Rady 1999/13/CE z marca 1999.

ŚRODKI CHEMICZNE RECYL

BEZPIECZNE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Jako odpowiedzialna branża działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ochrony zdrowia użytkowników, sektor druku opublikował, za pośrednictwem swego stowarzyszenia EuPIA (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów farb Drukarskich) wytyczne dotyczące farb przeznaczonych do zadrukowywania zewnętrznej strony opakowań spożywczych. Chociaż ten przewodnik dotyczy farb, Recyl zdecydował się na działania wyprzedzające i dobrowolnie wdrożył je w swoich produktach do czyszczenia, które są wytwarzane wyłącznie z użyciem środków chemicznych występujących na autoryzowanej liście EuPIA. Substancje obecne na liście surowców wykluczonych z produkcji farb drukarskich EuPIA są wyłączone z receptur stosowanych przez Recyl.

Poznaj ofertę chemii myjącej Recyl >>

OPAKOWANIA ECO-REFILL

W WALCE Z EMISJĄ CO2

Kolejnym problemem związanym z środkami chemicznymi jest ich dystrybucja na globalną skalę. Ma to negatywny wpływ na środowisko oraz generuje duże koszty. Aby temu zapobiec firma Recyl w ubiegłych latach opracowała koncepcję tzw. eco-refill. Rozwiązanie to polega na przewożeniu środków w wysokim stopniu koncentracji, które to można transportować na cały świat w mniejszym i lżejszych partiach. Gdy produkty eco-refill docierają do swojego miejsca przeznaczenia, dystrybutor lub użytkownik końcowy może rozpuścić produkt w wodzie i osiągnąć oczekiwany współczynnik rozcieńczenia, optymalizując wydajność produktu, ograniczając emisję CO2 oraz redukując koszty transportu.